Preventívna prehliadka

         Význam preventívnej prehliadky spočíva v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali návštevu lekára. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité.  Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky 1 x za dva roky, alebo jedenkrát ročne pokiaľ je evidovaný darca krvi, darca orgánov alebo tkanív. 

  • každý má nárok na celkové vyšetrenie, kontrolu krvného tlaku, pulzu, laboratórnych parametrov - krvného obrazu, pečeňových testov, obličkových parametrov, moču na zistenie výkonnosti obličiek.
  • vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u pacientov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u pacientov starších ako 40 rokov.
  • u pacientov starších ako 40 rokov sa vykonáva EKG vyšetrenie
  • pacienti starší ako 50 rokov, alebo pacienti s výskytom rakoviny hrubého čreva v rodine, majú nárok na vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici

Vyšetrenie EKG

V rámci preventívnej prehliadky spravíme každému pacientovi po 40. roku veku vyšetrenie EKG, s moderným bluetooth prístrojom. 

Vo vyspelom svete sú na popredných miestach príčin úmrtnosti srdcovocievne ochorenia.

EKG vyšetrenie je nebolestivá vyšetrovacia metóda, ktorá patrí medzi základné vyšetrovacie metódy v internej medicíne a v kardiológii. Neporušuje celistvosť kože a nijako nezasahuje do organizmu. EKG prístroj sníma elektrické impulzy srdca. 

Pomáha nám zistiť napr. rôzne srdcové arytmie, ktoré inak človek ani nemusí pociťovať. Ďalej môže odhaliť nedokrvenie srdcového svalu, napr. pri infarkte. Môže napovedať všeobecnému lekárovi, či je potrebné pacienta odoslať na kardiologické vyšetrenie spojené s echokardiografiou, eventuálne na hospitalizáciu do nemocničného zariadenia.

V tom najlepšom prípade EKG prispeje k uisteniu, že srdce funguje správne, a všetko je v najlepšom poriadku.

Vyšetrenie stolice na skryté krvácanie


Rakovina hrubého čreva patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia. Prognóza, úspešnosť liečby a priebeh ochorenia závisí od toho, v akom štádiu je ochorenie diagnostikované. Z toho logicky vyplýva dôležitosť prevencie.

Test na skryté (okultné) krvácanie je základné skríningové vyšetrenie hrubého čreva. Vykonáva sa bežne v ambulancii všeobecného lekára ako súčasť štandardnej preventívnej prehliadky, je bezbolestné a neinvazívne. Týka sa všetkých pacientov nad 50 rokov. V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy na rakovinu hrubého čreva sa vyšetruje aj pred 50 rokom života. 

Základom testu je odber vzorky stolice, v ktorej sa chemicky zisťujú stopy krvi. Prítomnosť krvi v stolici však nemusí jednoznačne znamenať prítomnosť ochorenia. Krv v stolici môže byť prítomná napr. pri hemoroidoch, polypoch, divertikulóze, Crohnovej chorobe.

V prípade pozitívneho výsledku je pacient odoslaný na gastroenterologické vyšetrenie.

Zdroj: https://vyliec.sk/choroby/rakovina-hrubeho-creva/

Ďalšie vyšetrenia na ambulancii

Test na Helicobacter pylori

 Infekcia helikobakterom je najčastejšou infekciou ľudského organizmu. Ide o baktériu, ktorá sa vyskytuje na povrchu žalúdočnej sliznice. Šíri sa slinami, medzi členmi domácnosti prostredníctvom neumytého riadu, či príboru. Spôsobuje zápaly sliznice žalúdka (gastritídu), žalúdočné vredy, vznik dvanástnikových vredov a rakovinu žalúdka.

Dôležitá príprava pred testom:

- 4-6 týždňov pred testom neužívať antibiotiká
14 dní pred vyšetrením vysadiť lieky na žalúdok (Nolpaza, Helicid, Omeprazol, antacidá...)
- v deň vyšetrenia nefajčiť
- pred vyšetrením 6 hodín nič nejesť a 4 hodiny nič nepiť
Porušenie tejto prípravy môže mať za následok skreslenie vyšetrenia a falošne negatívny výsledok.

(Pacient si k vyšetreniu donesie 200ml 100% pomarančového džúsu)

Až 80% infekcií Helicobacter pylori prebieha bez príznakov. V 20% prípadov sa najčastejšie vyskytujú bolesti žalúdka, poruchy trávenia, pálenie záhy, nechutenstvo, zapáchajúci dych, hnačky, nafukovanie, nevoľnosti, zvracanie, čierna stolica (v pripade krvácajúceho vredu). Tiež to môžu byť kožné prejavy, hlavne drobné vyrážky na tvári.

Medzi diagnostické možnosti patrí endoskopická biopsia (najspoľahlivejší dôkaz), dôkaz helikobaktera zo stolice a taktiež z dychu. 

Na našej ambulancii máme pre Vás k dispozícii dychový test, ktorý je jednoduchý, spoľahlivý a na 99% presný . Vykonáva sa nalačno. Začína odberom prvej dychovej vzorky cez slamku. Pacient potom vypije 200ml roztok pomarančového džúsu a o 30 minút nasleduje odber druhej dychovej vzorky.

Liečba helikobakterovej infekcie zahŕňa trojkombináciu liekov (dva druhy antibiotík + liek na potlačenie tvorby žalúdočnej kyseliny / ochranu sliznice žalúdka)  a trvá 7-14 dní. Ďalej sa niekoľko týždňov pokračuje už iba liekom, ktorý potláča tvorbu žalúdočnej kyseliny. Približne o tri mesiace sa test na Helicobactera zopakuje, aby sme si overili úspešnosť liečby.

Vyšetrenie CRP

HODNOTY CRP
• < 10 mg/l: normálna hodnota
• 10 - 25 mg/l: zvýšená hodnota, nevylučuje bakteriálnu infekciu, antibiotiká nie sú nevyhnutné
• 25 - 50 mg/l: v organizme je infekcia, ďalší vývoj CRP v krátkom čase ukáže, či je bakteriálna alebo vírusová, podávanie antibiotík závisí od klinického stavu pacienta
• 50 - 100 mg/l: bežné pri bakteriálnych infekciách, zriedkavé pri vírusových infekciách, je nutné liečiť infekciu antibiotikami
• > 100 mg/l: bežné pri bakteriálnych infekciách

Prístroj Eurolyser Cube stanovuje C- reaktívny proteín (CRP) v krvi, ktorý je typický svojou zvýšenou hladinou hlavne pri bakteriálnych ochoreniach. Pri vírusových ochoreniach býva CRP zvýšené len mierne. Pomáha pri rozlíšení vírusovej a bakteriálnej infekcie a pomáha pri rozhodovaní o vhodnosti podávania antibiotík. Platí, že čím je CRP vyššie, tým je zápal závažnejší. Používa sa tiež pri kontrole antibiotickej liečby, ukazuje, či organizmus na antibiotiká reaguje. 

CRP však býva zvýšené aj v iných situáciach, napríklad pri reumatoidnej artritíde, lupuse, Crohnovej chorobe, po operáciach, pri popáleninách, a taktiež pri onkologických ochoreniach.

Odber realizujeme drobným vpichom do prsta a výsledok poznáme do 2 minút.  

Pulzný oxymeter

Ak našu ambulanciu navštívi pacient, ktorý má ťažkosti s dýchaním, spravíme mu rýchle a bezbolestné vyšetrenie tzv. pulzným oxymetrom. Je to malý prístroj, ktorý slúži na meranie srdcovej frekvencie a saturácie (nasýtenia) krvi kyslíkom, pri náhodnom vyšetrení, alebo pri krátkodobom monitoringu v rámci akútnych stavov. 

Používa sa u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou, astmou či obštrukčnou chorobou pľúc. Normálne hodnoty saturácie kolíšu medzi 95- 100%. Nižšie hodnoty nás informujú o nedostatočnej kompenzácii ochorenia, aj o potrebe podávania kyslíka.

Tlakový holter

24 hodinové ambulantné monitorovanie tlaku sa stáva zlatým štandardom v diagnostike a kontrole liečby vysokého krvného tlaku. Aj vďaka grantu zo zdravotnej poisťovne Dôvera môžte toto vyšetrenie absolvovať u nás.  Je potrebné objednať si termín vyšetrenia dopredu a priniesť si nove alkalické batérie typu  AA. Vyšetrenie prepláca: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa.  Pacienti zdravotnej poisťovne Dôvera si musia za vyšetrenie zaplatiť dľa platného cenníka.

ABI vyšetrenie

ABI vyšetrenie - Index členok - rameno (angl. Ankle Brachial Index - ABI) má vysokú výpovednú hodnotu v predpovedi:

  •    infarktu myokardu
  •    cievnej mozgovej príhody


Obsahom zdravotného výkonu je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika ischemickej choroby dolných končatín. Meranie ABI prispieva k odhaleniu systémového aterosklerotického postihnutia artérií a tým znižuje riziko fatálnej srdcovej a mozgovocievnej príhody. Hodnota ABI indexu < 0,9 upozorňuje s presnosťou 95%, v porovnaní s angiogramom, ako zlatým štandardom, na nebezpečie ischemickej choroby dolných končatín. Uvedené vyšetrenie je hradené poistencom po 50. roku života Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a Union zdravotnej poisťovne, a.s. Ostatným pacientom je možné toto vyšetrenie vykonať na základe ich požiadavky v zmysle cenníka.Prístroj v našej ambulancii stanoví túto hodnotu jednoducho, rýchlo a presne, takže ho odporúčame všetkým našim pacientom ako súčasť preventívnej prehliadky. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našej ambulancii.