KONTAKT

 

MUDr. Boris Piteľ
SNP 574/6, Stakčín, 067 61

Email
stakmed@gmail.com

Telefónne číslo
057/ 76 92 700