CENNÍK

Posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu  

15€

Posudok o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom kurzov a školení

15€

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom kurzov a školení

7,50€

Lekársky posudok o zdravotnom stave pre osobné a atypické účely

15€

Posudok o zdravotnom stave pred vycestovaním do cudziny

20€

Zdravotný preukaz prac. v potravinárstve na dobu 

5€

Záver o lekárskej prehliadke žiadateľa / vodiča motorového vozidla 

15€

Posudok o zdravotnom stave žiadateľa / držiteľa zbrojného pasu

15€

Posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium VŠ, SŠ

10€

Lekársky nález pre komerčné poistenie za každých začatých 30 min.

5€

Aplikácia očkovacích látok nehradených zo zdravotného poistenia

5€

Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta

10€

Aplikácia očkovacích látok nekapitovaným pacientom bez dohody o posk. ZS

7€

Administratívne potvrdenie o ošetrení u lekára

2€

Vydanie duplikátu potvrdenia, strata tlačiva PN, stornovanie PN

3€

EKG vyšetrenie s popisom ( nehradené zo zdravotného poistenia )

6,50€

Vyšetrenie CRP ( nehradené zo zdravotného poistenia )

5€

ABI vyšetrenie nehradené zo zdravotného poistenia

5€

Vypísanie tlačiva pre úrad práce, rodiny a sociálnych vecí

15€

Vypísanie PN pre zahraničnú poisťovňu

20€

Kontrola PN EU poistenca

5€