VZDELANIE A PRAX

 

MUDr. Boris Piteľ

VŠEOBECNÝ LEKÁR


  • 2005 - ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou - Gymnázium Snina
  • 2011 - ukončené vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  - odbor Všeobecné lekárstvo
  • 2016 - Získaná špecializácia v odbore Všeobecné lekárstvo
  • 5 rokov praxe v nemocnici - na Internom oddelení, z toho 2 roky zaradenie do špecializačného odboru Vnútorné lekárstvo, ďalej prax na mnohých špecializovaných oddeleniach a ambulanciách v Humennom, Michaloviciach a Košiciach
  • od r. 2017 - ambulancia Všeobecného lekára pre dospelých v Stakčíne