Aktuálne informácie o osýpkach

06.08.2018

Čoraz častejšie sa v týchto dňoch zaoberáme témou osýpok. Kedže sa začali opäť vyskytovať na našom území, je na mieste hovoriť o aktuálnych postupoch pri ochrane pred týmto nebezpečným vírusovým ochorením.

Vysokú pravdepodobnosť nakazenia sa po kontakte s chorým majú ľudia, ktorí neboli zaočkovaní dvomi dávkami vakcíny a ani neprekonali osýpky v minulosti. Po prekonaní osýpok je navodená celoživotná imunita.

Očkovanie proti osýpkam je v detstve povinné zo zákona. Očkovacie látky použité na očkovanie detí v rokoch 1968 až 1985 mohli byť, z dôvodu uskladňovania pri nesprávnej teplote, nestabilné. U týchto detí, dnes 33 až 50-ročných ľudí mohla, ale nemusela byť dosiahnutá dostatočná imunizácia. Dôležité je však podotknúť, že ľudia zaočkovaní v detstve nestabilnou vakcínou, majú v prípade nakazenia sa ľahší priebeh ochorenia ako ľudia, ktorí neboli očkovaní vôbec. Pred rokom 1968 sa proti osýpkam neočkovalo. 

To, či sa v tele nachádza dostatočné množstvo protilátok navodených očkovaním, alebo prekonaním ochorenia sa zisťuje laboratórnym vyšetrením krvi. 

Protilátky proti osýpkam si môžete dať vyšetriť aj na našej ambulancii. Zdravotné poisťovne však tento výkon a následné očkovanie preplácajú, iba ak ide o nariadenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (pre osoby v ohnisku nákazy). 

Ide o vyšetrenie dvoch typov protilátok: 

  • IgM - indikujú možnú akútnu infekciu, 
  • IgG - sú známkou účinného očkovania, resp. prekonania infekcie    

Cena každého typu protilátok stanovená laboratóriom je 20 eur